http://www.counterliczniki.com

INTENCJE MSZALNE OD 19.04.21 DO 25.04.21

 

PONIEDZIAŁEK 19.04.21

Godz. 18.00 1.+Teresy w I rocz.śm.Stanisława Antoniny Władysława Rocha

                                                                   Różańskich

                     2.+Henryki Bąk – od męża Stanisława

                     3.+Jana Janeckiego – od uczest.pogrzebu

Godz. 19.00 Ożegów +Eugeniusza Włodarczyka – od kolegów z firmy „Uniserv”

 

WTOREK 20.04.21

Godz. 18.00 1.+Henryka Matusiaka – od Haliny Ryczyńskiej z rodz.

                     2.+Henryka Melaka – od żony Teresy

Godz. 19.00 Ożegów – w 18 rocz.ur. Jakuba Krzemień

 

ŚRODA 21.04.21

Godz. 18.00 1.+Józefa Patyka – od uczest.pogrzebu

                     2.+Danuty Mentek – od rodz. Stempniewiczów, Zarzyckich,Alamów

Godz. 19.00 Ożegów +Heleny Kuśmierek – od rodz. Mazurów

 

CZWARTEK 22.04.21

Godz. 18.00 1.+Pelagii w 22 rocz.śm.Romana Czerwińskich Marcelego Zofii Ryś

                     2.+Adama Stachery – od uczest.pogrzebu

Godz. 19.00 Ożegów +Marka Załęskiego – od firmy Symeon Dworakowski

 

PIĄTEK 23.04.21

Godz. 18.00 1.+Anny Kluska – od rodz. Janeckich z Tuchania

                     2.+Zdzisławy Borowiec – od rodz. Ciekańskich

                     3.+Cecylii Jarczyńskiej – od Antoniego Foltyńskiego

Godz. 19.00 Ożegów +Teresy Kurek – od rodz. Hałaczkiewiczów

 

SOBOTA 24.04.21

Godz. 16.00 – chrzest Julia Iskra

Godz. 18.00 1.+Marianny Adama Nowak Zdzisława Pawła Moryń

                     2.+Stanisławy Patyk – od sąsiadów Jędrysiaków i Drabów

Godz. 19.00 Ożegów +Małgorzaty Ścigała – od szwagierki Agnieszki z rodz.

 

NIEDZIELA 25.04.21

Godz. 8.30 1.– dziękczynna dla pana Marka za okazaną pomoc osobom

                              niepełnosprawnym z domu „Betel” w Działoszynie

                  2.- w int.Ks. Marka z racji im. - od KŻR

Godz. 10.00 Ożegów1. +Heleny w rocz.śm. Mariana Ireneusza Szumigaj

                                                      Anastazji Rocha Warzychów

                                    2.-w int.Ks.Marka z r.im.- od I i II KŻR i mieszkańców

Godz. 11.30 – w int. Ks. Marka – z racji im. - od Rady Parafialnej

Godz. 18.00 1.+Janiny Marchewka – od siostry Anny z mężem

                     2.+Jarosława Draba – od bratanicy Andżeliki z Michałem