http://www.counterliczniki.com

INTENCJE MSZALNE OD 20.09.21 DO 26.09.21

PONIEDZIAŁEK 20.09.21

Godz. 17.30 +Władysławy Beksa – od Renaty i Marka Staroniów

Godz. 18.00 1.+Jana Heleny Ludwika Wolniaczyk Eugeniusza Namyślaka

                     2.gr.20 +Reginy Jendraszczyk – od rodz.Matuszewskich

                                                          i Stefanii Zygmunt

Godz. 19.00 Ożegów +Jana Łakomego – od chrześniaka Waldka z rodz.

 

WTOREK 21.09.21

Godz. 17.30 +Grażyny Trzcina – od swatów Klara

Godz. 18.00 1.+Alicji Stachera Jadwigii Klimczak – od Bogumiły z dziećmi

                     2.gr.21 +Reginy Jendraszczyk – od rodz. Gleń i Jendrzyckich

Godz. 19.00 Ożegów +Danuty Cieśla – od Ali Włodarczyk i Gosi Zjawionej z rod

 

ŚRODA 22.09.21

Godz. 17.30 +Krzysztofa Namyślaka – od Andżeliki z mężem

Godz. 18.00 1.gr.22 +Reginy Jendraszczyk – od rodz. Gleń i Kuśmirek

                     2.+Krzysztofa Stasiaka – od sąsiadów Gleń

Godz. 19.00 Ożegów +Szczepana Pietruszki – od córki Bożeny z rodz.

 

CZWARTEK 23.09.21

Godz. 17.30 +Józefy Mielczarek – od wnuków Jacka, Moniki i Adama

Godz. 18.00 1.gr.23 +Reginy Jendraszczyk – od Marysi Mróz z rodz.

                     2.+Aliny Pawelak – od bratowej Barbary z rodz.

Godz. 19.00 Ożegów +Marii Patykowskiej – od bratowej Ireny z rodz.

 

PIĄTEK 24.09.21

Godz. 17.30 +Mariana Glenia – od siostrzenicy Marioli z mężem

Godz. 18.00 1.gr.24 +Reginy Jendraszczyk – od rodz. Karwasów

                     2.+Teresy Różańskiej – od wnuczki Moniki z rodz.

Godz. 19.00 Ożegów +Anastazji Kamyk – od II KŻR

 

SOBOTA 25.09.21

Godz. 16.00 – chrzest Nikola Morka

Godz. 17.30 +Leokadii Marchewka – od koleżanki Haliny Drab

Godz. 18.00 1.+Wacława Adamusa

                     2.gr.25 +Reginy Jendraszczyk – od Zofii i Stanisława Płuciennik

Godz. 19.00 Ożegów +Ignacego Walerii Józefa Kuźniak c.r.Płaczek i Kuźniak

 

NIEDZIELA 26.09.21

Godz. 8.30 +Kazimiery Stefana Ryszardy Piotra Najgibauer Anny Stefana

                                                                  Błasiak

Godz. 10.00 Ożegów +Józefa Pelagii Szymczak c.r Szymczak i Ryś

Godz. 11.30 – za parafian

Godz. 18.00 gr.26 +Reginy Jendraszczyk – od rodz.Ryczyńskich i Żebrowskich

                                                                   z Lipnika