http://www.counterliczniki.com

INTENCJE MSZALNE OD 14.06.21 DO 20.06.21

PONIEDZIAŁEK 14.06.21

Godz. 17.00 – o szczęśliwe zbiory i pomyślność dla pracujących na roli

                                                 mieszkańców Łukomierza

Godz. 18.00 1.+Zdzisława Draba – od Andrzeja Kruk z rodz.

                     2.+Jana Janeckiego – od Henryka Janeckiego

                     3.gr.14 +Marka Marchewki

Godz. 19.00 Ożegów +Wiesława Ścigały – od rodz. Gajęckich

WTOREK 15.06.21

Godz. 17.00 +Reginy Jendraszczyk – od uczest.pogrzebu

Godz. 18.00 1.+Stefanii Stanisława Wiesławy Drab

                     2.gr.15 +Marka Marchewki

                     3.+Barbary Jeziorskiej – od rodz. Burchardów i Matuszewskich

Godz. 19.00 Ożegów 1.+Sławomira Pelagii Leopolda Ścigałów

                                     2.+Marii Patykowskiej – od uczest.pogrzebu

ŚRODA 16.06.21

Godz. 18.00 1.+Zofii Władysława Sławomira Janiny Władysława Piskuła

                                   Jana Janiny Ostrowskich Jana Gawlaka

                     2.+Marka Marchewki – od Dozoru i kolegów z Oddziału T2

                     3.gr.16 +Marka Marchewki

Godz. 19.00 Ożegów +Heleny Apolonii Piotra Stanisława Józefa Walaszczyków

                                            Bolesławy Józefa Tałaj Kazimiery Józefa Foryś

                                                   c.r.Walaszczyków, Soberów i Tałajów

CZWARTEK 17.06.21

Godz. 18.00 1.+Władysławy Lamorskiej – od Krystyny Lamorskiej i Pauliny z rodz.

                     2.gr.17 +Marka Marchewki

                     3.+Henryki Bąk – od sąsiadów

Godz. 19.00 Ożegów +Teresy Kurek – od Heleny Wolnej z Kalisza

PIĄTEK 18.06.21

Godz. 18.00 1.+Elżbiety Kolenda – od Grażyny Drygała

                     2+ Zdzisława Pawła Moryń Marii Modesty Lesiak

                     3.gr.18 +Marka Marchewki

Godz. 19.00 Ożegów +Heleny Kuśmierek – od sąsiadów Jurczaków

SOBOTA 19.06.21

Godz. 18.00 1.+Mariana Bronisławy Stempniewiczów i ich rodziców Marii Ignacego

                         Krakowskich Bronisławy Andrzeja Sztanderów Jerzego Antoniego

                                                                     Włodarczyków

                     2.+Henryka Matusiaka – od chrześnicy Niny z rodz.

                     3.gr.19 +Marka Marchewki

Godz. 19.00 Ożegów 1.+Józefa Śmieszka – od córki Katarzyny z rodz.

                                     2.+Henryka Płuciennika – od szwagra Kazimierza z rodz.

NIEDZIELA 20.06.21

Godz. 8.30 1.+Piotra w rocz.śm. Anieli Piotra Franelaków

                   2.+Józefa Patyka – od rodz. Janeckich

Godz. 10.00 Ożegów +Wandy Wincentego Lont Józefy Franciszka Ryś Henryka Bartczaka

Godz. 11.30 – o szczęśliwe zbiory i pomyślnośc dla pracujących na roli mieszk. Ignacowa

Godz. 18.00 1.+Jadwigii Józefa Rabendów Henryka Jasika

                     2.+Jana Janeckiego – od rodz. Kędziów

                     3.gr.20 +Marka Marchewki