http://www.counterliczniki.com

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.06.21

 

1.Składam serdeczne „Bóg zapłać” paniom Barbarze Kowalczyk i Agnieszce

Janeckiej oraz panu Tomaszowi Koniecznemu za trud sprzątania Kościoła

i placu wokół naszej świątyni oraz za ofiarę 60 zł.na Kościół.

 

2.Taca w przyszłą niedzielę będzie tacą gospodarczą.

 

3.Niedziela.............

 

4.Intencje............