Darmowy licznik odwiedzin

Proboszczowie od 1925r. : 
                                                                                                                                                                            

Ks. Tadeusz Peche (1925-1929)                                                       

Ks. Roman Krawczyński (1929-1941)                                             

Ks. Tadeusz Wiśniewski (1945-1976)

Ks. Jan Biskup (1976-1993)

Ks. Stanisław Kochel (1993-2010)

 

Obecny proboszcz: 

Ks. Paweł Hadaś (2010- )

 

Obecny wikariusz:

Ks. Marek Woźniak(2011-)